Jaap de Jonge | Tod geschlagen, tod geschwiegen
photograph, 90 x 60 cm, edition of 5, 2018

Uitgangspunt in de fotografie van Jaap de Jonge is steeds de kwetsbaarheid van mannen en de eenzaamheid die daar vaak het gevolg van is, maar ook de kracht die ontstaat als maannen hun kwetsbaarheid durven te laten zien en durven te delen met andere mannen. Zijn mannen worden gefotografeerd zonder erotische of seksuele intentie. Het gaat hem vooral om het totale emotionele spectrum.